top of page

Tawaf

Uppdaterat: 15 aug. 2023


Du skall gå runt Ka'bah från den svarta stenen till den svarta stenen sju varv. Dessa saker ska du göra när du går dina varv:


1. Du småspringer de tre första varven. Betydelsen av småspringande är att man går snabbt med korta steg. Detta är specifikt för män och kvinnor skall inte göra det.


2. Du skall promenera i de resterande varven samtidigt som du åminns Allah och åkallar Honom eller läser Koranen.


3. Du skall röra vid ar-Rukn al-Yamani - som är en av Ka´bahs hörnor - med din högra hand och säga: "Bismillah, Allahu Akbar".


4. Och du säger då du promenerar mellan ar-Rukn ul-Yamani och den svarta stenen:

"Rabbana atina fid-dunya hasanah wa fil-akhirati hasanah wa qina adhaban-nar."

”Vår Herre! Ge oss det goda i detta liv och det eviga livets goda och förskona oss från Eldens plåga!” [Sunan Abû Dâwûd, Musnad imam Ahmed.]


Maqam Ibrahim När du är färdig med att göra tawaf skall du gå till Maqam Ibrahim som ligger intill Ka´bah och läsa:

"Wat-akhidhu maqama Ibrahima musalla. "

”Välj därför platsen där Abraham en gång stod för er bön.”


Därefter skall du be två raka'at bakomal-Maqam om du får möjlighet till det, annars kan du be på vilken plats som helst i moskén. I bönen skall du läsa surat ul-Kafirun i första rak'ahn [Qul yâ ayyuhal-kâfirûn] och surat ul-Ikhlas [Qul Huwa-Allahu Ahad] i den andra.

Därefter skall du återvända till den svarta stenen och röra vid den. Sedan skall du gå till as-Safa.Kaba och Klocktornet på dagen
Kaba och Klocktornet


52 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page