top of page

Vilka är vi?

20 år! Så lång erfarenhet har vi medarbetarna på MFO Resor av att bedriva islamiska aktiviteter i Sverige. Genom åren har våra imamer och guider med ett gediget arbete anordnat lärorika konferenser, seminarier, föreläsningar och lektioner. Vi har även tryckt böcker, studiehäften och flygblad som har delats ut i olika delar av Sverige.

 

Det som är mest utmärkande med våra imamer på MFO Resor's arbete är omfattningen av hur vi bedriver islamisk undervisning. En av våra hjärtefrågor är att sprida korrekt kunskap om islam genom välutbildade imamer som är födda och uppväxta i Sverige. På detta sätt kan islams vackra budskap förmedlas vidare på ett förståeligt sätt som är aktuellt för svenska muslimer idag. Genom ett spektrum av olika plattformar, med allt från hemsida till diverse sociala medier når vi ut till Sveriges alla hörn.

 

Våra Hajj- och 'Umrah resor

Genom åren har vi blivit kontaktade av många svenska muslimer som uttryckt en önskan om en Hajj-grupp ledd av svenska imamer. Utöver hjälp med den eventuella språkbarriären som stundtals kan förekomma under Hajj, så uttrycks även behovet av att utföra den femte pelaren i enlighet med Koranen och Sunnahn och tillsammans med kunniga imamer med mångårigt erfarenhet men också flerspråkiga. Baserat på detta önskemål har vi beslutat att erbjuda guidade resor under Hajj och 'Umrah. Utöver vår iver i att erbjuda denna guidning med utgångspunkt i autentisk kunskap, har vi beaktat de synpunkter som tidigare resenärer påpekat. Tvivelsutan är Hajj och 'Umrah mödosamma, om än glädjefyllda resor. Därför lägger vi största vikt vid att även måna om att de som väljer att resa med oss erbjuds bästa möjliga service. Vi arrangerar därför våra Hajj och ’Umrah resor i samarbete med "Konvoj av Medina" som har många års erfarenhet av att bedriva lyckade Hajj- och 'Umrah resor med hög standard. Följaktligen erbjuder vi en särpräglad resa med förberedande kurser inför resan, islamiska påminnelser och fatwa-tjänster under resan där service bedrivs med hög kvalité.

Hajj är en resa som många endast utför en gång i livet – vårt mål är att göra denna livsresa givande och minnesvärd.

bottom of page