top of page

Att gå mellan as-Safa och al-Marwa

Uppdaterat: 15 aug. 2023

As-Safa och al-Marwa är två små kullar som numera är en del av den stora moskén i Mecka. Du börjar med att gå till as-Safa. Där gör du följande:

1. När du har kommit i närheten av as-Safa skall du läsa versen:

"Innas-safa wal-marwata min sha'a'iril-llah faman hadjal-bayta aw-'itamara fla junaha alayhi an yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna-llaha shakirun 'alim."


”As-Safa och Al-Marwah hör till Allahs symboler. Den som beger sig till Helgedomen för den större eller den mindre vallfärden och då vill vandra fram och tillbaka mellan dem gör därför ingenting klandervärt. Och den som av fri vilja gör en god handling utöver vad plikten bjuder skall finna att Allah, som har kunskap om allt, erkänner Sina tjänares förtjänster.” [Koranen 2: 158]

Och säga:

"Nabda'u bima bada'-Allahu bih.”

”Vi börjar med det som Allah började med.”


2. Därefter skall du gå upp på as-Safa och vända dig mot al-qiblah och säga:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa-llaha wahdahu la sharika lah, lahul-mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli sha'in qadir, La ilaha illa-llaha wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal-ahzaba wahdah."

”Allah är störst, Allah är störst, Allah är störst. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah, Han är en, ingen partner har Han. Till Honom hör Herraväldet och all pris. Han ger liv och död och Han är kapabel till allting. Ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Han uppfyllde Sitt löfte, hjälpte Sin tjänare, och Han ensam besegrade al-Ahzâb.”


Därefter skall du åkalla Allah [med vad du vill]. Du skall upprepa denna åminnelse och åkallan tre gånger. Sahih Muslim.

3. Därefter skall du gå mellan as-Safa och al-Marwa sju gånger. Promenaden från as-Safa till al-Marwa räknas som en gång, och promenaden från al-Marwa till as-Safa räknas som en annan. Du skall göra mycket åminnelse och åkallan under tiden du går.


Att springa mellan de gröna markeringarna

Mellan as-Safa och al-Marwa finns det en sträcka som männen skall springa snabbt emellan. Denna sträcka är tydligt markerad med gröna markeringar som visar när man skall börja och sluta springa. Du skall gå innan du kommer fram till markeringen och du skall springa snabbt mellan de två gröna markeringarna. När du kommit till den andra markeringen slutar du springa och fortsätter att gå som vanligt. Att springa gäller endast för männen.

4. Du skall därefter gå upp på al-Marwa, vända dig mot al-qiblah och säga [det du sade på as-Safa]:

"Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa-llaha wahdahu la sharika lah, lahul-mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa 'ala kulli sha'in qadir, La ilaha illa-llaha anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal-ahzaba wahdah."

Därefter skall du åkalla Allah [med vad du vill]. Du skall upprepa denna åminnelse och åkallan tre gånger.


Du ska göra detta varje gång du går upp på as-Safa och al-Marwa. Totalt blir det sju tillfällen som du säger denna åkallan och det görs i början av varje promenad. Av den anledningen ska du inte säga den när du nått fram till al-Marwa den sista gången [efter den sjunde promenaden].


Att bli klar med sin Umrah


När du gått mellan as-Safa och al-Marwa sju gånger skall du avsluta din Umrah genom att korta ditt hår. Männen skall raka hela huvudet eller klippa hela håret. Att raka sig är bättre förutom om det är kort tid kvar innan vallfärden, då är det bättre att klippa sig eftersom man rakar huvudet under vallfärden.


Kvinnan skall klippa bort lika mycket hår som motsvarar en fingertopp eller mindre. Fingertoppen är det som är högst upp på fingret där nageln ligger.

När man gjort detta så är man färdig med sin Umrah och man får göra alla saker som tidigare varit förbjudet när man befunnit sig i sin ihram.Personer mellan Safa och Marwa
Safa Marwa

73 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page