top of page

När man kommer fram till Mekka och går in i al-Masjid al-Haram

Uppdaterat: 15 aug. 2023

1. Du skall göra ghusl innan du kommer in i Mekka om det finns möjlighet till det.

2. När du går in i al-Masjid al-Haram skall du gå in med höger fot först och säga:

"Bismillah, was-salatu was-salam 'ala rasulillah, a'udhu billahil-adhim wa bi wajihil karim, wa sultanihil-qadim min ash-shaytan ir-rajim, Allahumma iftah li abwaba rahmatik."

”I Allahs Namn, och må Allah upphöja och bevara Allahs sändebud. Jag söker skydd hos Allah den Väldige och vid Hans ädla ansikte och eviga makt från den utstötte djävulen. Allah! Öppna för mig dörrarna till Din nåd.” [Sahih Muslim, Sunan Abû Dâwûd, Sunan Ibn Mâdjah.]

3. Du slutar att säga talbiyyah när du kommer fram till Ka'bah innan du börjar med att göra tawaf.

4. Männen blottar sin högra axel när de gör tawaf. Du sätter mitten av ditt övre klädesplagg under din högra armhåla och klädesplaggets två ändor på din vänstra axel. Observera att din högra axel endast skall blottas under tawaf! Inte innan och inte efter. Observera även att man måste täcka axlarna när man ber och att man inte får be med någon av sina axlar blottade!


Att röra den svarta stenen


Därefter rör du stenen med din högra hand, pussar den och säger: "Bismillah, Allahu Akbar.[1]"

Eller så pekar du mot den genom att hålla upp din högra hand och säger: "Bismillah, Allahu Akbar."


Varje gång du kommer fram till den svarta stenen i de resterande varven som du går skall du röra den med handen och pussa den eller peka mot den genom att hålla upp din högra hand och säga: "Allahu Akbar".


[1] I Allahs Namn. Allah är större.


Kabas portar
Kaba ingång

.

62 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentários


bottom of page